Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Events Calendar

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
You are here : Publications

Publications of Department of Cultural Affairs

Sinhala Dictionaries

Sinhala Dictionary - Volume 5
Rs. 115.00
Sinhala Dictionary - Volume 6
Rs. 115.00
Sinhala Dictionary - Volume 7 Rs. 143.75
Sinhala Dictionary - Volume 8
Rs. 143.75
Sinhala Dictionary - Volume 9
Rs. 172.50
Sinhala Dictionary - Volume 10
Rs. 172.50
Sinhala Dictionary - Volume 11
Rs. 172.50
Sinhala Dictionary - Volume 13
Rs. 172.50
Sinhala Dictionary - Volume 15
Rs. 195.50
Sinhala Dictionary - Volume 17
Rs. 143.75
Sinhala Dictionary - Volume 18
Rs. 300.00
Sinhala Dictionary - Volume 20
Rs. 143.75
Sinhala Dictionary - Volume 24
Rs. 336.00
Trilingual Dictionary (TrayiBhashika SabdhaKoshaya part 1) Rs. 600.00
Sinhala Dictionary Concise (part 2) Rs. 1940.00

Sinhala Encyclopaedias

Sinhala Encyclopaedia - Volume 3
Rs. 725.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 4
Rs. 825.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 5
Rs. 870.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 6
Rs. 805.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 7/1
Rs. 149.50
Sinhala Encyclopaedia - Volume 7/2
Rs. 135.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 8
Rs. 500.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 9
Rs. 1050.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 10
Rs. 525.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 11
Rs. 725.00
Sinhala Encyclopaedia - Volume 12 Rs. 1660.00

Other Publications

Dictionary of Sinhala Language Part 16 Rs. 143.75
Dictionary of Sinhala Language Part 17 Rs. 143.75
Dictionary of Sinhala Language Part 18 Rs. 86.25
Dictionary of Sinhala Language Part 19 Rs. 143.75
Dictionary of Sinhala Language Part 20
Rs. 143.75
Dictionary of Sinhala Language Part 21
Rs. 195.50
Dictionary of Sinhala Language Part 22
Rs. 150.00
Dictionary of Sinhala Language Part 23
Rs. 228.00
Dictionary of Sinhala Language Part 24
Rs. 336.00
Dictionary of Sinhala Language Part 25
Rs. 650.00
Dictionary of Sinhala Language Part 26
Rs. 650.00
Dictionary of Sinhala Language Part 27
Rs. 750.00
Dictionary of Sinhala Language Part 28 Rs. 965.00
Sinhaless Litrature Rs. 280.00
Nawa Yugayaka Peragamankaru
Rs. 200.00
Sinhala Gee Kavya
Rs. 30.00
Sinhala Keti kathawe Vikashanaya
Rs. 130.00
Hinaya 111 volume
Rs. 225.00
Yamakappakaranaya part 1
Rs. 115.00
Yamakappakaranaya part 111 Rs. 115.00
Pattanappakaranaya part 11
Rs. 316.00
Pattanappakaranaya part 111 Rs. 455.00
Nuwarala Theda
Rs. 95.00
Rupawahini Samiksha Volume 5
Rs. 455.00
Rupawahini Samiksha Volume 6
Rs. 400.00
Paddya Sahitya Arda Warshikaya
Rs. 320.00
Diyatha Dinana Kavi 11 Volume
Rs. 350.00
Baudha Vandana gatha ha Sethpirith
Rs. 125.00
Kotte Yugaye Sandesha kavya
Rs. 150.00
Sangeethanjalee - 2013
Rs. 470.00
Narthana Gaweshi - 2012
Rs. 340.00
Sahittya Special Volume - 2013
Rs.
Manawasingha Sambhawana
Rs. 450.00
Atthahi parihana pradhana
Rs. 30.00
Dwibhashikathwaya Rs. 130.00


Last Updated ( Friday, 22 November 2013 09:59 )