Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவரி 2018
ஞா தி செ பு வி வெ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : தொடர்புகளுக்கு அழைப்பு விபரங்கள்

அழைப்பு விபரங்கள்

பிரதான தொலைபேசி இலக்கங்கள்

பதவி தொலைபேசி நீடிப்பு
கலாசார அலுவல்கள் பணிப்பாளர் +94 11 2-872035 263
பிரதி பணிப்பாளர் (நிர்வாகம் / கலை) +94 11

உதவி பணிப்பாளர் (மேம்பாடு) +94 11 2867260
உதவி பணிப்பாளர் (இலக்கியம்/ வௌியீடு) +94 11 2867236
221
உதவி பணிப்பாளர் (நிா்வாகம்/ திட்டமிடல்) +94 11 2867116 262
கணக்காளர்
+94 11 2-872034 232
நிர்வாக அலுவலர் +94 11 2872032 224
பதவிநிலை உதவியாளர் +94 11

அரச நாடக ஆலோசனைக் குழு +94 11 2872385 238
அரச  இலக்கிய ஆலோசனைக் குழு +94 11 2872030 234
அரச  இசை ஆலோசனைக் குழு +94 11 2872036
அரச  ஓவிய சிற்ப ஆலோசனைக் குழு +94 11 2882551
அரச நடன மற்றும் நாட்டிய நாடக ஆலோசனைக் குழு +94 11 3186144 233
அரச நடன தொலைக்காட்சி ஆலோசனைக் குழு
அரச கிராமிய கலை  ஆலோசனைக் குழு
அரச நடன புகைப்பட ஆலோசனைக் குழு +94 11 2872030 234
செய்தி உத்தியோகத்தர் +94 11 2878996 225

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் கீழ் இருக்கும் ஏனைய நிறுவனங்கள்

தேசிய கலாபவனம் சிங்கள கலைக்களஞ்சிய அலுவலகம்
முகவரி

தேசிய கலாபவனம்,
ஆனந்த குமாரசுவாமி மாவத்த,
கொழும்பு 07.

முகவரி

சிங்கள கலைக்களஞ்சிய அலுவலகம்,
இல. 275, கடுவெல வீதி,
பத்தரமுல்ல.

தொலைபேசி இல. நிலையப் பொறுப்பதிகாரி - +94 11 2693965 தொலைபேசி இல. பிரதம ஆசிரியர் - +94 11 2872329
ஆசிரியர் - +94 11 2864424
சிங்கள அகராதி அலுவலகம் தேசிய சுதந்திர மந்தீர்
முகவரி

சிங்கள அகராதி அலுவலகம்,
ஸ்ரீமத் மாக்கஸ் பர்னாந்து மாவத்த,
கொழும்பு 07

முகவரி

சுதந்திர சதுக்கம்,
கொழும்பு 07.

தொலைபேசி இல. பிரதம ஆசிரியர் - +94 11 2698488
பிரதி ஆசிரியர் - +94 11 2693785
தொலைபேசி இல. +94 11
தொலைநகல் +94 11 2698488
Last Updated ( Friday, 17 June 2016 08:38 )