Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වැඩසටහන් දිනදර්ශනය

ජනවාරි 2018
බ්‍ර සි සෙ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ඔබ මෙතනයි : මාධ්‍ය පුවත් හා සිදුවීම් ජාතික අත්පිටපත් තරගය 2018

ජාතික අත්පිටපත් තරගය 2018

 

ජාතික අත්පිටපත් තරගය - 2018

සිංහල නවකතා, කෙටිකතා, පද්‍ය සංග්‍රහ, ළමා කතා සහ සාහිත්‍යය, ඉතිහාසය,

සංස්කෘතිය, පුරාවිද්‍යාව, කලාව, සෞන්දර්ය, ජනශ්‍රැති යන විෂයයන්ට අදාළ ශාස්ත්‍රීය හෝ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ

 

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2018 වර්ෂයේදී උසස් ප්‍රමිතියකින් යුත් නවකතා, කෙටිකතා, පද්‍ය සංග්‍රහ, ළමාකතා සහ ඉහත නම්කර ඇති අනෙකුත් විෂයයන්ට අදාළ ශාස්ත්‍රීය හෝ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ රාජ්‍ය මට්ටමින් ප්‍රකාශයට පත්කර එම නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රවල නිරතව සිටින නවක ලේඛක ලේඛිකාවන් දිරිමත් කිරීම අරමුණු කොටගෙන ජාතික අත්පිටපත් තරගයක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත. තරග කොන්දේසි පහත දැක්වේ.

1.   තරග  සඳහා ඉදිරිපත්  කරනු  ලබන  අත්පිටපත්  මෙයට  පෙර  කිසිම  අවස්ථාවක කිසිම ආකාරයකින් මුද්‍රණය කළ කෘතියක් නොවිය යුතුය. අත්පිටපත්, තරගකරුගේම නිර්මාණයක් විය යුතුය.

2.   අයදුම්කරුවකුට  එක් තරගයකට හෝ  සියලුම  තරගවලට ඉදිරිපත් විය හැකිය. එක් තරග ශීර්ෂයක් යටතේ ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ එක් නිර්මාණයක් පමණි. නිර්මාණ A4  ප්‍රමාණයේ පිටු 50කට නොඅඩු විය යුතුය.(ළමාකතා සදහා මෙම කොන්දේසිය අදාල නොවේ) ඝන  බැම්මකින්  පිටු  නොගැලවෙනසේ  බැඳ තිබිය යුතු අතර එසේ නියමිත ප්‍රමිතියකට නොමැති පිටපත් දැනුම්දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

3.  තරග  සංවිධායක   මණ්ඩලය  විසින්  යම්  අත්පිටපතක්  මුද්‍රණය  සඳහා  තෝරාගනු  ලැබුවහොත්  එහි ප්‍රකාශන අයිතිය වසර තුනක කාලයකට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරිය යුතුය. ඒ  වෙනුවෙන් ග්‍රන්ථයක් මුද්‍රණය කිරීමට එකඟ වූ පිටපත් සංඛ්‍යාවේ අලෙවි මිලෙන් සියයට දහයක (10%) වටිනාකමට සරිලන පොත් ප්‍රමාණයක් කර්තෘ භාගය වශයෙන් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය කර අවසන් වූ වහාම ලේඛකයාට එකවර ප්‍රදානය කෙරේ.

4.  පහත ආකෘතියට අනුව A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක අයදුම්කරු විසින් සකස්කර  ගන්නා ලද අයදුම්පත සමඟ අත්පිටපත් පරිගණකගත කර හෝ යතුරු ලියනය කර 2018 මැයි 31 වෙනි දිනට පෙර සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ, සංස්කෘතික කටයුතු  දෙපාර්තමේන්තුව(ප්‍රකාශන අංශය), 8 වන  මහල,  සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල. යන ලිපිනයට ඔබගේ අත්පිටපත පිටපත් තුනකින් යුතුව ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ඉහත ලිපිනයට ගෙනවිත් භාර දිය යුතුය. අත්පිටපත බහා එවනු ලබන කවරයේ ඉහළ කෙළවරේ “ ජාතික අත්පිටපත් තරගය - 2018 ” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය. තැපෑලේ දී සිදුවන ප්‍රමාද වීම් සහ අස්ථානගත වීම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තුව වග කියනු නොලැබේ.

5.  අත්පිටපතේ සඳහන් විය යුත්තේ එම නිර්මාණයේ නම පමණි. ඔබගේ නම අත්පිටපතේ කිසිම තැනක සඳහන් නොකළ යුතුය. අයදුම්කරුගේ නම සහ අත්පිටපත් නිර්මාණයේ නම අත්පිටපත සමඟ එවනු ලබන අයදුම්පතේ පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.

6.  සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට, සේවකයින්ට මෙන්ම සාමාජිකයින්ටද මෙම අත්පිටපත් තරගයට ඉදිරිපත් විය නොහැකි අතර, මෙම තරගය ආධුනික ලේඛකයන් සඳහා පමණක් බව සලකනු මැනවි. (මෙහිදී ආධුනික ලේඛකයෙකු වශයෙන් අදහස් වන්නේ මෙතෙක් සිය නිර්මාණ මුද්‍රණද්වාරයෙන් එළි දක්වා නොමැති ලේඛකයෙකු බව යන්නයි. තරගකරු ආධුනික ලේඛකයකු නොවන බව හැඟී ගියහොත් අත්පිටපත ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.)

7.  මෙම තරගය සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ නිර්දේශ මත අධ්‍යක්ෂකගේ තීරණය අවසාන තීරණය වශයෙන් පිළිගැනීමට අයදුම්කරුවන් එකඟ විය යුතුය.

8.   තව ද විශේෂයෙන් අවධාරණය කළ යුතු කරුණක් වන්නේ යම් අත්පිටපතක් ප්‍රථම ස්ථානය ජයග්‍රහණය කළ ද, එය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තරම් සුදුසු ප්‍රමිතියකින් යුතු නොවේ නම් එම අත්පිටපත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ වගකීම සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දරනු නොලබන බවයි.

 

 

සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

8 වන මහල , සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල.

විමසීම් - 011-2882667 / www.culturaldept.gov.lk

ජාතික අත්පිටපත් තරගය - 2018

ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය

 

  1. අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම         :-  ................................................................................................
  2. මුලකුරු සමග නම                                    :-  ................................................................................................
  3. ලිපිනය                                         :-  ................................................................................................
  4. දුරකතන අංකය                             :-  ................................................................................................
  5. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය              :-  ................................................................................................
  6. ඉදිරිපත් වන තරග ශීර්ෂය              :-  ................................................................................................

(නවකතා/ කෙටිකතා ....)

  1. අත්පිටපතේ නම                           :-  ................................................................................................

 

 

ඉහත සඳහන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවත්, මේ සමග ඉදිරිපත් කරන අත්පිටපත් නිර්මාණය මීට පෙර තරග සඳහා ඉදිරිපත් නොකළ මෙන්ම කිසිම ආකාරයකින් මුද්‍රණය නොකළ මාගේම නිර්මාණයක් වන බවත්, මෙම තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක විසින් පනවා ඇති තරග කොන්දේසි පිළිගැනීමට එකඟ වන බවත් මෙයින් සහතික කරමි.

 

 

........................................                                                             ...........................................

දිනය                                                                                                                අත්සන